Läshund

Läshundens primära uppgift är att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse, öva på att läsa och öka läslusten. En hund som lyssnar hakar inte upp sig på fel eller om läsningen går trögt. Den njuter av att ligga bredvid och gosa under lässtunden. Hundens närhet får ofta läsaren att slappna av vilket kan ge mer flyt i läsningen. Många barn upplever också att det ger extra motivation till att faktisk läsa om de samtidigt får träffa en hund. 


Skolhund

Stella kan användas i skolan eller i andra pedagogiska verksamheter, som pedagogiskt verktyg tillsammans med mig som hundförare och utbildad pedagog. 

En skolhund kan hjälpa barn och ungdomar att träna extra på vissa moment, hålla koncentrationen uppe eller öka motivationen. En skolhund kan arbeta mot en enskild individ eller tillsammans med en hel grupp. 

Hundassisterad pedagogik används i praktisk undervisning för att hjälpa eleven att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt förbättrad social och kognitiv förmåga. Det är en målinriktad verksamhet och elevens utveckling dokumenteras och utvärderas. 

Besökshund - omsorg

Få besök av en mjuk kompis som du kan klappa, gosa med eller kanske ta en promenad med. 

Det är sedan länge känt att vi människor mår bra av att umgås med hundar. När vi klappar en hund stimuleras kroppens eget lugn-och-ro-hormon oxytocin, vilket bland annat dämpar ångest och stress och underlättar social interaktion.


Har du något särskilt bekymmer eller svårigheter som du vill ha hjälp att arbeta med? 

Vi sätter tillsammans upp mål att arbeta mot och jag hjälper dig att nå dina mål.   

  • öka självförtroende
  • minska ångest och oro
  • förbättra hygien
  • öka tryggheten i annars oroliga situationer
  • skapa sammanhang och mening
  • lindra depression
  • öka känsla av livskvalitet
  • minska social ångest
  • motverka hemmasittande och öka skolnärvaro...

Fadderhund 

Fadderhunden utvecklar barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. Fadderhunden arbetar med övningar kopplade till läroplanen där man använder sagobok, målarblad och annat material särskilt framtaget för att arbeta med barngrupper i förskolan och skolan.